Faaliyetin Amacı ve Hedefleri

Faaliyetin Amacı ve Hedefleri:  

Amacımız, yapılacak seminerler ve yarışmayla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun öğrencilere anlatılması, telif hakları konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Türkiye’de telif hakları uygulamasının Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla mukayese edilerek ülkemizdeki telif hakları standartlarının gelişimine katkı sağlanması ve korsanın zararlarını anlatılarak korsanla mücadele edilmesidir.

Bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz, bugün ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya bulunduğu telif hakkı ihlalleri ve korsan konusunda bilinçlenecek ve bu konuda duyarlılıkları gelişecek hayat karşısındaki duruşlarını sağlamlaşacak; Atatürk’ün ilkelerine uygun birer yurttaş olarak O’nun  “En büyük eserimdir.” dediği Cumhuriyetimizi emanet olarak üstlenecek öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına inancımız tamdır.

  Genel Amaçlar:

*Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin, öğretmenlerle beraber eğitim çalışanlarının “Telif Hakları ve Korsan” konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi,

*Özellikle bilişim alanında telif hakkı ihlallerini anlatmak ve çözüm üretmek,

*5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu anlatmak,

*Her türlü korsanın ülke ekonomisine verdiği zararları kavratmak,

*Korsanla oluşan vergi kaybını önlemek,

*Korsan yayın ve orijinalleri arasındaki farkları kavratmak,

*Telif hakları ve korsan konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi,

*Avrupa Birliği telif hakları standartlarıyla Türk standartlarının uyumlaştırılmasına katkı sağlanması ve korsanla mücadele edilmesi,

*Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin korsan eserlerden uzak durmasını sağlamak,

*Verilecek paneller ve seminerlerle sanatı ve sanatçıyı korumak,

*Ortaya çıkan slogan ve logoların toplum içinde yaygınlaşmasını sağlamak,

*Öğrenciler arasında ve toplumda esere ve emeğe saygının oluşmasını sağlamak.