Esere Saygılı, Korsana Karşıyız 6. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması Projesi

Esere Saygılı, Korsana Karşıyız

6. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması Projesi


1.1.Faaliyetin Amacı ve Hedefleri: 

Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” adlı 6. Ulusal korsanla ilgili slogan-logo ve afiş yarışması projesi, İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından 2010-2014 yılları arası toplam 4 yılda Ankara ili içindeki tüm ortaokul ve liseleri kapsayan yarışmada şekillenen; 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde yapılan ulusal yarışmayla eser kavramını öğrencilere öğretmek ve halkımızı özellikle de Ortaokul ve Lise öğrencileriyle beraber Eğitim-Öğretim çalışanlarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanuna göre her türlü korsana karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan birinci boyutu bilgilendirme seminerleri; ikinci boyutu korsanla ilgili slogan-logo ve afiş yarışması olan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Amacımız, bu seminerler ve yarışmayla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun öğrencilere anlatılması, telif hakları konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Türkiye’de telif hakları uygulamasının Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla mukayese edilerek ülkemizdeki telif hakları standartlarının gelişimine katkı sağlanması ve korsanın zararlarını anlatılarak korsanla mücadele edilmesidir. Özellikle korsanla ilgili afiş ve logolardan dereceye girecek olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir teklifle bildirilecek ve korsana karşı çıkacak okullar ve eğitimciler adına okullara “korsana karşı olunduğunu anlatan” bir bayrak asılması öngörülmektedir.

Bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz, bugün ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya bulunduğu telif hakkı ihlalleri ve korsan konusunda bilinçlenecek ve bu konuda duyarlılıkları gelişecek hayat karşısındaki duruşlarını sağlamlaşacak; Atatürk’ün hedefine, ilkelerine uygun birer yurttaş olarak O’nun  “En büyük eserimdir.” dediği Cumhuriyetimizi emanet olarak üstlenecek öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına inancımız tamdır.

  Genel Amaçlar:

*Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin, öğretmenlerle beraber eğitim çalışanlarının “Telif Hakları ve Korsan” konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi,

*Özellikle bilişim alanında telif hakkı ihlallerini anlatmak ve çözüm üretmek,

*5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu anlatmak,

*Her türlü korsanın ülke ekonomisine verdiği zararları kavratmak,

*Korsanla oluşan vergi kaybını önlemek,

*Korsan yayın ve orijinalleri arasındaki farkları kavratmak,

*Telif hakları ve korsan konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi,

*Avrupa Birliği telif hakları standartlarıyla Türk standartlarının uyumlaştırılmasına katkı sağlanması ve korsanla mücadele edilmesi.

      *Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin korsan eserlerden uzak durmasını sağlamak,

*Verilecek paneller ve seminerlerle sanatı ve sanatçıyı korumak,

*Bu projeyle fikri mülkiyet kavramını öğrencilerimize öğretmek,

*Ortaya çıkan slogan-logo ve afişlerin toplum içinde yaygınlaşmasını sağlamak,

* Öğrenciler arasında ve toplumda esere ve emeğe saygının oluşmasını sağlamak.

1.1.Faaliyet İçin Seçilen Hedef Bölge ve Hedef Kitle

4 aylık proje dönemi boyunca Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde (toplamda 45.000 okul)  yapılacak slogan-logo ve afiş yarışması ile Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine ve halka ulaşılacak, 7 coğrafi bölgemizin her birinde Milli Eğitim Bakanlığından alınacak izinle gönüllülük esasına dayalı olarak çevirimiçi- zoom üzerinden Adıyaman, Bursa, Iğdır, Kahramanmaraş, Konya, Muğla ve Samsun’daki öğrencilerle telif hakları ve korsanla ilgili seminerler düzenlenecektir.

Seminerlerde telif haklarının ne olduğu, eserin ne olduğu, eser sahibinin kim olduğu, eser sahibinin haklarının ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek makamların neler olduğu, korsan kavramı ve korsanın zararları gibi konular ele alınacaktır. Seminerlere katılacak özürlü öğrenciler için de bilgilendirme yapılacaktır.

Çevirimiçi- zoom üzerinden yapılacak her bir seminerde konuşmacının konuşma süresi kısa tutularak özellikle öğrencilerin sorularına cevap verilecek ve katılımcıların aktif katılımı sağlanacaktır.

Hedef Bölge: Türkiye’deki tüm Ortaokul ve Liseler.

Hedef Kitle: Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde okuyan bütün öğrenciler, eğitim çalışanları ve öğretmenler.

Hedef bölge içindeki okullarda düzenlenen seminerlerde öğrenciler telif hakları konusunda bilgilendirilecek ve korsanın zararları, ülkemizin uğradığı ve kaybı ile birlikte sanatın ve sanatçının kaybı anlatılacaktır.

Seminerlerle bilinçlenen öğrencilerle gelecekte bilinçli tüketiciye ulaşılacaktır.

Özellikle korsan kavramı ve korsanın zararları seminerlerde işlenecektir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu ve telif hakları ihlallerinin ve korsanla ilgili bilinçlenen vatandaşlar sayesinde kanunu ihlal etmesinin önüne geçilecek ve devletimizin vergi kaybının önüne geçilecektir.

            Etkinlikler sonrası Türkiye içinde hem yakın zamanda hem de gelecekte telif hakkı ve korsan ihlallerinin azalacağının ve önleneceği bir gerçektir.

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 6. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAME

KATILIM KOŞULLARI:

1.Yarışmaya 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’deki tüm Ortaokul ve Liselerde okumakta olan öğrenciler katılabilir.

2.Yarışmaya her okuldan slogan-logo ve afiş alanından, her alanda en çok 3 öğrenci katılabilecektir.

3. Katılımcı öğrenciler hem slogan, hem logo hem de afiş yarışmasına katılabilir. Logo ve afişler A- 4 kağıdına çizilecek ve renkli de olabilir. Logo ve afişler bilgisayar ve elle çizilebilir.

4. Yarışmaya katılacak slogan-logo ve afişler Okul Müdürlüğünün resmi yazıları ile İLESAM’a gönderilecektir.

5. Slogan-logo ve afişler öğrencilerin kendi ürünleri olacaktır ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Daha önceden yarışmada derece almış olan öğrenciler yarışmaya katılamazlar.

6.Yarışmayla ilgili her türlü bilgiye www.korsanakarsiyiz.com adresindeki web sitesinden ve İLESAM Genel Merkezi aranarak ulaşılabilir.

7. Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir. Yarışmaya katılan öğrencilere ait slogan ve logoların kullanım hakkı eseri üreten öğrenciye aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

Engelli Yarışmacıların Katılması Hususu:

Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların durumlarını beyan etmeleri halinde, ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.

DEĞERLENDİRME :

1. Slogan-logo ve afişler İLESAM tarafından oluşturulacak ön seçici kurul tarafından ön elemeden geçirilecek daha sonra asıl seçici kurul tarafından dereceye girenler belirlenecektir.

2. Yarışma sonunda dereceye giren ve katılan eserler yarışma bitiminden önce katılan öğrencilere ve katılım gösteren okullara ücretsiz dağıtılmak üzere bir defaya mahsus kitaplaştırılabilir.

3.Asıl Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşur:

         Asıl Seçici Kurul İLESAM’ın belirleyeceği 3; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün bildireceği 2 ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bildireceği 2 toplamda 7 isimden oluşacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ  :

  1. Yarışmaya son katılım tarihi 11 Mayıs 2022’dir.
  1. Yarışma sonuçları Mayıs 2022 sonuna kadar  www.korsanakarsiyiz.com adresindeki İLESAM’ın web sitesinde açıklanacak ve ödül töreni Haziran ayı  başında Ankara’da yapılacaktır. Yarışma dereceye giren öğrencilerin ve refakatçilerinin yol, konaklama ve iaşe bedelleri İLESAM tarafından karşılanacaktır.

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 6. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI

FAALİYET TAKVİMİ

Mart-Nisan-11 Mayıs 2022

Slogan- Logo ve Afiş Yarışması Başvuruları Zoom Üzerinden Adıyaman, Bursa, Iğdır, Kahramanmaraş, Konya, Muğla ve Samsun Bir Okul Öğrencileri ile Telif Hakkı Semineri

11 Mayıs-5 Haziran 2022

Eserlerin Değerlendirilmesi – Öğrencilerin Eserlerinden Oluşan Kitap Hazırlığı

5-10 Haziran 2022

 Ankara’da Düzenlenecek Final ve Ödül Tören Programı Hazırlıkları


YARIŞMAYA KATILIM BİÇİMİ
:

Okullar yarışmaya katılacak öğrencilerin slogan logo ve afişlerini resmi yazı ile İLESAM’a (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)  gönderecektir. İLESAM Adres: İzmir 1. Cadde, No:33/16, Aydın Apartmanı, Kat:4, Kızılay/Ankara Tel:419 49 38-Belgeçer:419 49 39

ORTAOKUL SLOGAN- LOGO VE AFİŞ DALINDA ÖDÜLLER :

BİRİNCİYE              : Dizüstü Bilgisayar + Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti

İKİNCİYE                : Tablet Bilgisayar+ Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti

ÜÇÜNCÜYE            : Dijital Fotoğraf Makinesi + Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti

LİSE  SLOGAN- LOGO VE AFİŞ DALINDA ÖDÜLLER :

BİRİNCİYE              : Dizüstü Bilgisayar + Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti

İKİNCİYE                : Tablet Bilgisayar+ Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti

ÜÇÜNCÜYE            : Dijital Fotoğraf Makinesi + Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti

EK-1

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 6. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI VELİ MUVAFAKATNAMESİ ve TAAHHÜTNAME

Esere Saygılı Korsana Karşıyız 6. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması kapsamında İLESAM – Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya öğrencimin katılmasına izin verdiğimi, gönderdiğimiz eserden ödüller dışında telif ücreti talebimizin olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını kabul ve beyan ederiz.

İL                :

İLÇE          :

ÖĞRENCİNİN

ADI

SOYADI

OKULU

SINIFI

Tarih                       :

Veli Adı Soyadı      :

İmza                         :

EK-2

İLESAM

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İLESAM – Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından hazırlanştır.

Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait rsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanımı amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin açık rızasının alınmasıişleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adlî makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Söz konusu Kanun’un İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Teblere Kızılay Mahallesi, İzmir 1. Cadde, No:33/16 Çankaya-Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

IK RIZA ONAYI

6698 sayıKişisel Verilerin KorunmaKanunu kapsamında Esere Saygılı Korsana Karşıyız 6. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması kapsamında slogan, logo ve afiş yarışmasıyla ilgili şartname ve sosyal etkinlik faaliyetine ilişkin tarafıma gerekli bilgilendirme yapılştır. Bu doğrultuda işlendiği belirtilen bana ve ………………………………….. okulunda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum ………………………………………. adlı öğrenciye slogan/logo veya afişi dair verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil, İLESAM’ın resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmana;

Onay veriyorum.                    Onay vermiyorum.

.….. /……/ 2022

Velisinin/1. Derece Yanının

ASoyadı     :

İmzası             :2314   15 Şubat 2022